fbpx

SMDF väljer Usera AB

Vem är Björn Jönsson

En aktiv person som arbetar för personer med muskelsjukdomar. Målsättningen och visionen jag har i min position är att främja ett aktivt liv för individer med särskilda diagnoser. Jag är 33 år och har sedan barndom levt med diagnosen ”Duchennes Muskeldystrofi” vilket innebär att alla muskler byts ner över tid.

Utöver Björns engagemang i SMDF startade han även under 2020 egen konsultverksamhet med fokus på administrativa uppgifter oavsett bransch. Har ett stort intresse för populärkultur, särskilt E-sport och gaming med ett intresse att sprida vetskapen kring möjligheter för personer med rörelsehinder att tävla och delta i föreningsverksamhet.


Utöver Björns engagemang i SMDF startade han även under 2020 egen konsultverksamhet med fokus på administrativa uppgifter oavsett bransch. Har ett stort intresse för populärkultur, särskilt E-sport och gaming med ett intresse att sprida vetskapen kring möjligheter för personer med rörelsehinder att tävla och delta i föreningsverksamhet

Vad är SMDF?

Insamlingsstiftelsen för MuskelDystrofiForskning bildades 1986 av Elwyn och Christina Mandley samt Jarl Mared. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi.

Stiftelsen har sedan dess start stöttat flera forskningsprojekt, samt anordnat ett flertal symposier. Stiftelsens styrelse samt verkställande ledamots arbete sker helt utan arvode. Stiftelsen stöttas helt av privata bidrag.

Source https://www.smdf.se/Om-SMDF.html

Hur kom Du i kontakt med Usera?

SMDF arrangerar vart annat år ett Symposium där man bjuder in internationella forskare från hela världen. I rådande Pandemi behövde vi digitalisera detta symposium för att möjliggöra eventet från distans. Usera blev ett alternativ efter rekommendationer från kollegor i branschen när det handlade om ljud & bild. Frågan var snarare om Usera även hanterade streaming vilket ledde oss till samarbete med företaget QuickChannel. Tillsammans bildade vi tre en trio med kunskap och engagemang för att möjliggöra detta event!

Var detta ert första digitala event?

Ja, ovant kan man summera känslan av att hålla sitt första digitala men man lärde sig snabbt! 😊

Fanns där några särskilda effekter som Du vill uppmärksamma just  för att det var digitalt?

Ja, först och främst fler deltagare! Framförallt från den professionella sektorn som exempelvis läkare och forskare pga kostnads- & tidseffektiviteten att kunna ansluta och deltaga från hemmet eller kontoret. Många av dessa befinner sig på olika geografiska platser.

Kommer ni fortsätta ha era möten digitalt i framtiden?

Ja, vår utvärdering visade att våra deltagare vill ha en digital lösning i framtiden. Helst ett hybridevent.

Vad kännetecknar Useras engagemang i detta event? Vad skulle Du önska förmedla om Usera som er leverantör?


Usera visade hela tiden intresse för vårt event, uppföljning varje vecka kring hur arbete gick och skräddarsydde eventet efter våra önskemål.

Messenger icon
Chatta med oss!